Što je to unutarnje dijete?

unutarnje dijete
Da li tvoje unutarnje dijete vodi tvoj život?
 
Svi mi posjedujemo taj dio sebe koje reagira kao pravo dijete s potrebama i osjećajima. Razumjeti i njegovati to unutarnje dijete ključno je za postizanje emocionalne ravnoteže i ostvarenje ciljeva. Dakle, pitanje glasi – što je to unutarnje dijete i kako ga razumjeti?
 
Unutarnje dijete je emotivno biće koje postoji u svakome od nas. To je onaj dio nas koji reagira na okolinu na način koji podsjeća na ponašanje i potrebe malog djeteta. Iako nekad može zvučati neobično, važno je shvatiti da je prisutnost unutarnjeg djeteta potpuno normalna i uobičajena pojava. Pružiti mu ljubav i razumijevanje ključno je za unutarnji mir.
 
Naše unutarnje dijete uvijek traži ljubav, sigurnost i pažnju. Ako te potrebe nisu zadovoljene, ono može privući našu pažnju na načine koji nisu uvijek korisni ili produktivni. Baš kao što mala djeca znaju imati tantrume kad su frustrirana ili nezadovoljna, naše unutarnje dijete može reagirati podsvjesno, stvarajući prepreke i sabotaže u našem životu.

Unutarnje dijete stvara naše podvijesne sabotaže

Unutarnje dijete je duboko povezano s našim podsvijesnim umom, a kad je povrijeđeno, može dovesti do stvaranja ograničavajućih uvjerenja koja nas koče u postizanju ciljeva. Ta uvjerenja često proizlaze iz prošlih iskustava i traumatičnih događaja koji su utjecali na nas dok smo bili djeca. Možda smo negdje usvojili uvjerenje da nismo dovoljno vrijedni ili sposobni za ostvarenje svojih snova. Međutim, ključno je shvatiti da te uvjerenja nisu nužno istinita i da ih možemo promijeniti kad se suočimo s njima.

Kako bismo postigli emocionalnu ravnotežu i postigli svoje ciljeve, važno je osluškivati i razumjeti potrebe svog unutarnjeg djeteta. Kada mu pružimo pažnju i ljubav, ono postaje sigurno i povjerljivo, dopuštajući nam da se osjećamo emotivno uravnoteženo. Osim toga, kad smo svjesni svojih ograničavajućih uvjerenja i prepreka koje nam postavlja unutarnje dijete, možemo aktivno raditi na njihovom prevladavanju.

Razumijevanje i briga za naše unutarnje dijete ključno je za postizanje sreće i uspjeha u životu. Kad naučimo slušati i razumjeti njegove potrebe, možemo postići unutarnju ravnotežu koja nas oslobađa od podsvjesnih sabotaža. Dakle, dajte svom unutarnjem djetetu pažnju koju zaslužuje jer tek onda kad se vaše unutanje dijete bude osjećalo sigurno možete ostvariti svoje snove i ciljeve s lakoćom.

Još o unutarnjem djetetu pročitaj u mojim Instagram postovima

11 znakova a je tvoje unutarnje dijete povrijeđeno